Project verbouwing woonhuis, Best

Verbouwing monumentale BATA directiewoning te Best. Voor deze opdrachtgevers hebben we eerst de Bouwkundige keuring gedaan voor de aankoop. Het pand was toen in vervallen toestand.

Vervolgens hebben we samen met opdrachtgever een nieuw ontwerp gemaakt van de verbouwing. Hiervoor hebben we alle bouwkundige tekeningen gemaakt en hebben we alle vergunningen verzorgd.

Referentie

Wij zijn met NOK bouwadvies in contact gekomen toen wij op het punt stonden om een monumentale woning te kopen. Belangrijk voor ons was dat dit huis, waar al jaren geen onderhoud meer aan was gepleegd, technisch goed in orde zou zijn. NOK bouwadvies heeft voor ons de bouwtechnische keuring uitgevoerd wat ons tot op detailniveau inzicht gaf in de technische staat van het huis. Dit technische rapport was tevens ook doorslaggevend bij de aankoop van het huis en heeft tijdens de renovatie ook niet geleid tot verrassingen die niet in de rapportage voorkwamen.

Omdat NOK bouwadvies ons huis goed kende hebben wij ze later nogmaals benaderd, maar nu voor de technische ondersteuning van een glazen uitbouw. NOK bouwadvies heeft samen met ons, onze wensen vertaald naar een ontwerp. Uiteindelijk heeft NOK bouwadvies alles verzorgd tot aan de vergunningaanvraag en de gesprekken samen met de monumentcommissie. Na goedkeuring door de gemeente kon de aannemer aan de slag met alle tekeningen en constructie berekeningen.

Al met al fijn om samen te werken en ook het persoonlijke contact sprak ons aan. Het resultaat mag er zijn.