Bouwkundige keuring

Wat is een bouwkundige keuring?
Een bouwkundige keuring is een visuele inspectie van een woning of een bedrijfspand. Tijdens de inspectie wordt gekeken naar de staat van onderhoud van alle aanwezige materialen en constructies. Daarnaast wordt gekeken naar het verouderingsproces van de materialen.

Wat kan ik verwachten van de rapportage?
U krijgt een uitgebreide rapportage met daarin onze bevindingen, een en ander verduidelijkt met foto’s. In de rapportage worden herstelwerkzaamheden opgenomen, onderscheid wordt hierin gemaakt tussen herstelwerkzaamheden op korte termijn en op lange termijn. In de rapportage is een totaal kostenoverzicht opgenomen. U heeft hierdoor direct inzicht wat de kosten zijn om in de woning te investeren. Al onze rapporten worden goedgekeurd door alle banken en financiële instellingen goedgekeurd. (NHG)

Wat er NIET wordt gedaan tijdens een bouwtechnische keuring…
Een bouwkundige keuring is geen destructief onderzoek, er wordt dus niets opengebroken of verplaatst. Het is ook geen asbest inventarisatie, we nemen wel visueel mee of er asbestverdachte materialen zijn toegepast. De technische installaties worden visueel geïnspecteerd, dus niet doorgemeten of getest.

APK keuring woonhuis of bedrijfspand!

Hierbij wordt de gehele woning grondig onderzocht. Daarnaast worden ook de gas-, water- en verwarmingsinstallatie, alsmede de elektra-installatie gekeurd door erkende inspecteurs. Een dergelijke keuring geeft u een compleet beeld van de algehele staat van de woning. De kosten voor een dergelijke keuring bedragen €1.500 incl. BTW.

 • Bouwkundige keuring tot 600m3
 • Visuele inspectie van de constructie, staat van onderhoud en het verouderingsproces

 • Opsporen van bouwkundige gebreken
 • Rapportage met foto’s en kostenopgaven voor herstelwerkzaamheden
 • Alle financiële instellingen accepteren onze keuringen ook Nationale Hypotheek Garantie
 • 300,-
 • Bouwkundige keuring van 600m3 t/m 999m3
 • Visuele inspectie van de constructie, staat van onderhoud en het verouderingsproces
 • Opsporen van bouwkundige gebreken
 • Rapportage met foto’s en kostenopgaven voor herstelwerkzaamheden
 • Alle financiële instellingen accepteren onze keuringen ook Nationale Hypotheek Garantie
 • 350,-
 • Bouwkundige keuring vanaf 1000m3
 • Visuele inspectie van de constructie, staat van onderhoud en het verouderingsproces
 • Opsporen van bouwkundige gebreken
 • Rapportage met foto’s en kostenopgaven voor herstelwerkzaamheden
 • Alle financiële instellingen accepteren onze keuringen ook Nationale Hypotheek Garantie

 • 395,-

*Let op: i.v.m. extra reistijd (afstand gerelateerd) kan een toeslag worden berekend op de vaste prijs.